Все названия зубов у человека в стоматологии

Элементы зубочелюстной системы играют важную роль в механической обработке пищи, формировании речевых звуков и эстетичности улыбки. Каждая зубная единица состоит из твердых тканей. Ее функциональное назначение зависит от строения, расположения и формы. Название зубов подразделяется по номерам и буквам. В медицинской практике их обозначают с помощью двух цифр или же буквы с цифрой.

Стоматологическое название зубов позволяет облегчить учет элементов зубного ряда и привести соответствующие данные к общему стандарту. Утвержденная нумерация упрощает работу рентгенологов. Благодаря ей им не нужно переспрашивать доктора название человеческих зубов и задавать другие уточняющие вопросы. Вся работа между специалистами производится слаженно и оперативно.

Зуб по Латинский, перевод, Русский-Латинский Словарь

Пример предложения с «зуб», памяти переводов

add example
ru Я чищу зубы зубной щёткой.

tatoebala ergo navem posse componi docet, cuius pars ipso in mari per artem soluta effunderet ignaram: nihil tam capax fortuitorum quam mare; et si naufragio intercepta sit, quem adeo iniquum, ut sceleri adsignet, quod venti et fluctus deliquerint? additurum principem defunctae templum et aras et cetera ostentandaepietati.

ru Дарёному коню в зубы не смотрят.

tatoebala abiit iam et transvectum est tempus quo posses videri non cupisse: confugiendum est ad imperium.

ru Том почистил зубы.

tatoebala nec domesticis abstinebatur: abducta Neroni uxor et consulti per ludibrium pontifices an concepto necdum edito partu rite nuberet; Q. +Tedii+ et Vedii Pollionis luxus; postremo Livia gravis in rem publicam mater, gravis domui Caesarum noverca.

ru Я чищу зубы два раза в день.

tatoebala Eodem anno duodecim celebres Asiae urbes conlapsae nocturno motu terrae, quo inprovisior graviorque pestis fuit.

ru Я должен почистить зубы.

tatoebala Ei, dum pari certamine res geri potuit, magnum hostium numerum pauci sustinuere; sed ubi signa legionum appropinquare coeperunt, paucis amissis sese in proximos montes conferunt.

ru У черепах нет зубов.

tatoebala at causa necis ex eo quod domum suamMnesteris et Poppaeae congressibus praebuissent.

ru У морских черепах нет зубов.

tatoebala inde Patavium et Ateste partibus adiunxere.

ru Око за око, зуб за зуб.

tatoebala legati quoque (nam senatus electionem Galbae permiserat) foeda inconstantia nominati, excusati, substituti, ambitu remanendi aut eundi, ut quemque metus vel spes impulerat.

ru Сколько у человека зубов?

tatoebala Qui postquam ad ea castra quae petebant perfugerunt, ut refecti castris rursus sese defenderent ducemque aliquem requirerent quem respicerent, cuius auctoritate imperioque rem gererent:—qui postquam animadverterunt neminem ibi esse praesidio, protinus armis abiectis in regia castra fugere contendunt.

ru Я не могу кусать, у меня нет зубов.

tatoebala die funeris milites velut praesidio stetere, multum inridentibus qui ipsi vierant quique a parentibus acceperant diem illum crudi adhuc servitii et libertatis inprospere repetitae, cum occisus dictator Caesar aliis pessimum, aliis pulcherrimum facinus videretur: nunc senem principem, longa potentia, provisis etiam heredum in rem publicam opibus, auxilio scilicet militari tuendum, ut sepultura eius quieta foret.

ru У черепах есть зубы?

tatoebala Ceterum Paetus spretis ominibus, necdum satis firmatis hibernaculis, NULLo rei frumentariae provisu, rapit exercitum trans montem Taurum reciperandis, ut ferebat, Tigranocertis vastandisque regionibus, quas Corbulo integras omisisset.

ru У Тома белые зубы.

tatoebala Carteienses, dum Caesar in itinere reliqua oppida oppugnat, propter Pompeium dissentire coeperunt.

ru Почему вы чистите ваши зубы?

tatoebala Cum his ad Domitium Ahenobarbum Corfinium magnis itineribus pervenit Caesaremque adesse cum legionibus duabus nuntiat.

Показаны страницы 1. Найдено 17 предложения с фразой зуб.Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они приходят из многих источников и не проверяются. Будьте осторожны.

ru.glosbe.com

зубы — перевод — Русский-Латинский Словарь

Пример предложения с «зубы», памяти переводов

add example
ru Я чищу зубы зубной щёткой.

tatoebala Id vero aegre tolerante milite prope seditionem ventum, cum progressi equites sub ipsa moenia vagos e Cremonensibus corripiunt, quorum indicio noscitur sex Vitellianas legiones omnemque exercitum, qui Hostiliae egerat, eo ipso die triginta milia passuum emensum, comperta suorum clade in proelium accingi ac iam adfore.

ru Дарёному коню в зубы не смотрят.

tatoebala at Vologaesi ad Corbulonem missi nuntii, detraheret castella trans Euphraten amnemque, ut olim, medium faceret; ille Armeniam quoque diversis praesidiis vacuam fieri expostulabat.

ru Том почистил зубы.

tatoebala postquam universa classicorum legio sacramentum eius accepit, fidens viribus, et quos adhuc singulos extimulaverat, accendendos in commune ratus pro vallo castorum ita coepit.

ru Я чищу зубы два раза в день.

tatoebala dein postquam inanem animum spe et cupidine impleverat, viris abolet dimissa in hiberna legione septima, cuius flagrantissimus in Antonium amor.

ru Я должен почистить зубы.

tatoebala Interea barbari catervis decurrentes nunc in vallum manualia saxa, praeustas sudes, decisa robora iacere, nunc virgultis et cratibus et corporibus exanimis complere fossas, quidam pontis et scalas ante fabricati inferre propugnaculis eaque prensare, detrahere et adversum resistentis comminus niti.

ru У черепах нет зубов.

tatoebala at si teneat exercitum, augeat viris, multa quae provideri non possint fortuito in melius casura.

ru У морских черепах нет зубов.

tatoebala exiliumque accusatori inrogatum et tabulae exustae sunt, quibus oblitterata aerarii nomina retrahebat.

ru Око за око, зуб за зуб.

tatoebala in campo tamen Martis sepultus est, adeo turbidis imbribus, ut vulgus iram deum portendi crediderit adversus facinus, cui plerique etiam hominum ignoscebant, antiquas fratrum discordias et insociabile regnum aestimantes.

ru Сколько у человека зубов?

tatoebala ut perfecta sunt castra, inrepere paulatim militaris animos adeundo, appellando; simul centuriones ac tribunos ipse deligere.

ru Я не могу кусать, у меня нет зубов.

tatoebala Haec cum et opere magno vallata et loci natura munita animadverteret confertamque armatorum multitudinem collocatam in vallo videret, lassos itinere ac proeliando milites ad oppugnanda castra succedere noluit.

ru У черепах есть зубы?

tatoebala Per eos mensis quibus Vespasianus Alexandriae statos aestivis flatibus dies et certa maris opperiebatur, multa miracula evenere, quis caelestis favor et quaedam in Vespasianum inclinatio numinum ostenderetur.

ru У Тома белые зубы.

tatoebala Bellovaci autem defectione Aeduorum cognita, qui ante erant per se infideles, manus cogere atque aperte bellum parare coeperunt.

ru Почему вы чистите ваши зубы?

tatoebala haec incerta et fabulosis aucta: ceterum aspici aliquando in Aegypto eam volucrem non ambigitur.

Показаны страницы 1. Найдено 17 предложения с фразой зубы.Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они приходят из многих источников и не проверяются. Будьте осторожны.

ru.glosbe.com

Полость рта, cavitas oris

Тема занятия:

Общий обзор системы органов пищеварения. Полость рта. Зубы, язык, слюнные железы. Зев. Небо. Глотка. Пищевод.

Общий план ответа:

 1. Строение системы органов.
 2. Строение отдела системы.
 3. НАЗВАНИЕ органа:
 1. На русском языке.
 2. На латинском языке
 3. На греческом языке.
 1. ТОПОГРАФИЯ:
 1. Синтопия органа– топографическое отношение органа к соседним анатомическим образованиям.
 2. Голотопия органа– местоположение в теле какой-либо его части или органе.
 3. Скелетотопия органа– расположение органов в теле человека относительно элементов скелета.
 1. Общее СТРОЕНИЕ органа (крупные части, отделы органа). Размеры органа. Строение стенки полого органа. Структура паренхиматозного органа. Детали строения органа.

8. ФУНКЦИЯ

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, SYSTEMA DIGESTORIUM [ALIMENTARIUM]

Включает в себя:

 1. Полость рта (зубы, язык, слюнные железы, небо, зев),
 2. Глотка,
 3. Пищевод,
 4. Желудок,
 5. Тонкая кишка (12-ти перстная, тощая, подвздошная),
 6. Печень,
 7. Желчный пузырь,
 8. Поджелудочная железа,
 9. Толстая кишка (слепая, восходящая ободочная, поперечная ободочная, нисходящая ободочная, сигмовидная, прямая).

Расположена

в нижней части головы.

Ограничена

снизу –

диафрагмой рта,
diaphragmaoris,
– состоящей из мышц шеи

сверху –

небом

с боков

– щеками

спереди

– губами

сзади

через зев,
fauces
, сообщается с глоткой

В полости рта располагаются:

зубы, язык, открываются протоки слюнных желез

Полость рта имеет два отдела: 1.

Vestibulum oris – преддверие рта и
2.
Cavitas oris propria – собственно полость рта

Vestibulum oris – преддверие рта

Ограничено

снаружи

– щеками и губами

изнутри

– деснами и зубами

Вход в преддверие рта – Rima oris – ротовая щель – ограничена ГУБАМИ:

 1. Labium superius – верхняя губа
 2. Labium inferius – нижняя губа
 3. Frenulum labii superioris – уздечка верхней губы
 4. Frenulum labii inferioris – уздечка нижней губы
 5. Commissura labiorum – спайки губ

#

Buccae – ЩЕКИ

В толще щеки находится M. buccinator – щечная мышца. Между кожей и щечной мышцей находится Corpus adiposum buccae – жировое тело щеки. На уровне второго верхнего большого коренного зуба находится
Papillaparotidea[papillaductusparotidei] – сосочек околоушной железы
#

Gingivae – ДЕСНЫ – это альвеолярные отростки верхней и нижней челюстей, покрытые слизистой оболочкой.

Зубы (dentes)

Расположены
в зубных альвеолах верхней и нижней челюстей с помощью непрерывного соединения – вколачивания, gomphosis.

Строение зуба:

 1. Corona dentis – коронка зуба

Facies lingualis – язычная поверхность

Facies vestibularis (facialis) – вестибулярная (лицевая) поверхность

Facies occlusalis [masticatoria] – поверхность смыкания [жевательная]

 1. Radix dentis – корень зуба

Apex radicis dentis – верхушка корня зуба

Foramen apicis dentis – отверстие верхушки корня зуба

 1. Cervix dentis – шейка зуба
 2. Cavitas dentis [pulparis] – полость зуба

Cavitas coronalis [coronae] – полость коронки

Canalis radicis dentis – канал корня зуба

Pulpa dentis – пульпа зуба

Вещество зуба:

 1. Dentinum – дентин
 2. Enamelum – эмаль
 3. Cementum – цемент

Виды зубов:

 1. Dentes decidui – молочные зубы

Полная зубная формула молочных зубов:

2 0 1 2 2 1 0 2
2 0 1 2 2 1 0 2

2. Dentes permanentes – постоянные зубы

Полная зубная формула взрослого человека

3 2 1 2 2 1 2 3
3 2 1 2 2 1 2 3
 1. Dentes incisivi – резцы
 2. Dentes canini – клыки
 3. Dentes premolares – малые коренные зубы (премоляры)
 4. Dentes molares – большие коренные зубы (моляры)
 5. Dens serotinus – зуб мудрости

Функция зубов

– захватывание, отделение, размельчение, пережевывыние, растирание пищи, формирование речи.

Язык, lingua (glossa)

Расположен

на дне полости рта.

Заполняет полость рта, соприкасается с твердым небом, деснами, зубами.

Строение:

 1. Apex linguae – верхушка языка
 2. Radix linguae – корень языка
 3. Corpus linguae – тело языка

#

 1. Dorsum linguae – спинка языка

Sulcus medianus linguae – срединная борозда языка

Foramen caecum linguae – слепое отверстие языка

Sulcus terminalis – пограничная борозда

Tonsilla lingualis – язычная миндалина

 1. Facies inferior linguae – нижняя поверхность языка

Plicae fimbriate – бахромчатые складки

Frenulum linguae – уздечка языка

Caruncula sublingualis – подъязычный сосочек

Plica sublingualis – подъязычная складка

 1. Margo linguae – край языка

#

 1. Tunica mucosae linguae – слизистая оболочка языка

Papillae linguales – сосочки языка

Papillae filiformes – нитевидные сосочки (на спинке)

Papillae conicae – конусовидные сосочки (на спинке)

Papillae fungiformes – грибовидные сосочки (на верхушке и по краям)

Papillae vallatae – желобоватые сосочки (кпереди от пограничной борозды)

Papillae foliatae – листовидные сосочки (по краям)

2. Мышцы языка, musculi linguae

Septum linguae – фиброзная перегородка языка

Собственные мышцы языка:

M. longitudinalis superior – верхняя продольная мышца. Функция – укорачивает язык, понимает верхушку вверх

M. longitudinalis inferior – нижняя продольная мышца. Функция – укорачивает язык, опускает верхушку вниз

M. transversus linguae – поперечная мышца языка. Функция – уменьшает поперечный размер языка, понимает спинку языка

M. verticalis linguae – вертикальная мышца языка. Функция – уплощает язык

Скелетные мышцы:

M. genioglossus – подбородочно-язычная мышца. Функция – тянет язык вперед и вниз.

M. hyoglossus – подъязычно-язычная мышца. Функция – тянет язык назад и вниз.

M. styloglossus – шилоязычная мышца. Функция – тянет язык назад и вверх, в сторону.

Функция языка

– перемешивание пищи, смешивание со слюной, участвует в акте глотания, артикуляции, содержит вкусовые рецепторы.

studfile.net

Основные названия зубов в стоматологии

В зависимости от расположения зубные единицы имеют свои функциональные особенности. Выделяют следующие важные группы.

 • Моляры. Размещены в верхнем и нижнем ряду по бокам слева и справа. При отсутствии патологий их 12. Основное их назначение – измельчение пищи и грубых продуктов.
 • Премоляры. В стоматологии такие верхние и нижние зубы называют «четверка» и «пятерка». Они выполняют немаловажную функцию, перетирают маленькие и мягкие кусочки пищи. У здорового человека их 8.
 • Клыки. При стандартной картине их всего 4. Играют важную роль в пережевывании твердой продукции. Ведущий жевательный сегмент.
 • Резцы. В соответствии с анатомией человека такие передние зубы называются и подразделяются на латеральные и медиальные. Обычно на обеих челюстях их по 4. Они принимают участие в откусывании и надкусывании.

Мы рассмотрели основные названия зубов человека исходя из их расположения. Элементы зубочелюстной системы также подразделяются на временные и постоянные. Первые – молочные, которые произрастают в период до 3 лет. Постоянные же развиваются в подростковом возрасте и формируют окончательный прикус.

Названия верхних зубов у человека зависят от места расположения. Важную жевательную функцию выполняют клыки и моляры, им помогают премоляры. Следует отметить, что в практике встречается полиодонтия и адентия. В первом случае у человека появляются лишние зубные единицы, а во втором их врожденное отсутствие.

молочный зуб — с русского на латинский

 • ЗУБ — Браться зуб за зуб. Волг. Сильно ругаться, браниться, ссориться. Глухов 1988, 2. В зуб толкнуть не смыслит. Народн. То же, что ни в зуб ногой. ДП, 427. Голубой (синий) зуб. Жарг. мол. Шутл. Устройство для передачи данных по сотовой связи /em>… … Большой словарь русских поговорок
 • ЗУБ — муж. (как часть животного, мн. зубы; как часть вещи, мн. зубья) косточка, вырастающая из ячейки челюсти, для укуса и размола пищи. Зубы бывают: передние или резцы, боковые: вверху глазные, внизу клыки; задние или коренные или жерновые, из которых … Толковый словарь Даля
 • Репяной зуб — Народн. 1. Молочный зуб. 2. Больной зуб. СРНГ 11, 353 … Большой словарь русских поговорок
 • Молочные зубы — Молочные зубы … Википедия
 • Возраст домашних животных — В жизни домашних животных различаются три периода: юность период постепенного развития организма; возмужалость, наступающую в момент полного развития организма, и старость период постепенного ослабления и истощения организма. Продолжительность… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
 • Зубная фея (фильм, 1997) — У этого термина существуют и другие значения, см. Зубная фея (значения). Зубная фея Toothless … Википедия
 • Кенни Маккормик — Запрос «Кенни» перенаправляется сюда; см. также другие значения. В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Маккормик. Персонаж «Южного парка» … Википедия
 • Зубная фея — У этого термина существуют и другие значения, см. Зубная фея (значения). Подарок зубной фее от восьмилетней девочки … Википедия
 • Кенни МакКормик — Запрос «Кенни» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. Персонаж South Park Кеннет/Кеннет «Кенни» МакКормик Пол: мужской Цвет волос: блондин … Википедия
 • МакКормик, Кенни — Запрос «Кенни» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. Персонаж South Park Кеннет/Кеннет «Кенни» МакКормик Пол: мужской Цвет волос: блондин … Википедия
 • МакКормик Кенни — Запрос «Кенни» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. Персонаж South Park Кеннет/Кеннет «Кенни» МакКормик Пол: мужской Цвет волос: блондин … Википедия
 • translate.academic.ru

Виды схем зубов

Существует несколько схем расположения зубов по номерам. Рассмотрим основные классификации.

Европейская международная нумерация Виола.

На сегодняшний день — это самая новая и совершенная система нумерации зубов. Ее суть заключается в том, что челюсти разделяются на сегменты (по 2 сверху и снизу), каждому из которых присваивается свой номер. У взрослых используются цифровые значения 1-4, а у детей — 5-8. В результате каждый зуб получает двузначный номер, первая цифра которого обозначает определенный сегмент, а вторая — порядковый номер.

Американская, или универсальная, буквенно-цифровая система

Зубы по номерам в стоматологии могут обозначать с помощью сравнительно более сложной системы. Эта схема предусматривает указание не только местоположение, но и вид единицы зубного ряда. В системе есть следующие обозначения:

 • резец — I;
 • клык — С;
 • премоляр — Р;
 • моляр — М.

Нумерация в этой системе начинается не с центра, а с правого третьего моляра, двигаясь по часовой стрелке. Нередко к обозначению добавляется номер сегмента, как в традиционной двузначной системе.

Цифры указывают на порядковый номер конкретного зуба в сегменте, а в других системах учитывается исключительно положение в ряду. То есть по буквенно-цифровой системе зуб мудрости по счету будет третьим, а обозначается он как М3 — третий моляр по этой стороне. В дополнение применяют и цифровые обозначения сегментов, поэтому порядковый номер может быть двузначным. Так, восьмой зуб в двузначной системе будет носить номер 48, а в рассматриваемой схеме — М43.

Зубы молочного прикуса обозначаются маленькими латинскими буквами, а вместо цифр нередко указываются буквы от А до К, что объясняется подсчетом зубов по часовой стрелке от правого верхнего резца.

Нумерация необходима для точного описания картины состояния полости рта, описания диагностических и планируемых/проведенных лечебных мероприятий. И мы видим, что нет ничего сложного в «прочтении» записей стоматолога в карте: любой пациент при желании легко разберется с распознаванием номера по любой из схем зубов.

Зуб моляр — с русского на латинский

 • зуб — Клык (множ. число: зубы от животн.; зубья от вещей)… глядеть в зубы, держать язык за зубами, заговаривать зубы, зубы съесть, зубы точить, зубы чесать насчет кого либо, зубы, иметь зуб, навязнуть в зубах, не по зубам, ни в зуб ногой толкнуть, ни … Словарь синонимов
 • МОЛЯР — МОЛЯР, см. КОРЕННОЙ ЗУБ … Научно-технический энциклопедический словарь
 • моляр — сущ., кол во синонимов: 1 • зуб (15) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
 • Зуб мудрости — У этого термина существуют и другие значения, см. Зуб мудрости (значения) … Википедия
 • Моляр — Строение зуба Зуб орган, служащий в основном для первичной механической обработки пищи. У животных также используется в качестве оружия для защиты и нападения. У человека также участвует в образовании звуков речи. Внутри зуба находится… … Википедия
 • Моляр (Molar) — шестые, седьмые и восьмые зубы постоянного зубного ряда с каждой стороны обеих челюстей (см. также Зуб мудрости). В молочном ряду зубов моляры это четвертые и пятые зубы с каждой стороны обеих челюстей. Источник: Медицинский словарь … Медицинские термины
 • МОЛЯР — (molar) шестые, седьмые и восьмые зубы постоянного зубного ряда с каждой стороны обеих челюстей (см. также Зуб мудрости). В молочном ряду зубов моляры это четвертые и пятые зубы с каждой стороны обеих челюстей … Толковый словарь по медицине
 • моляр — моляр/ (зуб) … Морфемно-орфографический словарь
 • Пфлюгера зуб — (Е. F. W. Pfluger, 1829 1910, нем. физиолог) аномалия развития: моляр с наибольшей шириной у шейки, а наименьшей у жевательной поверхности … Большой медицинский словарь
 • Пфлю́гера зуб — (Е. F.W. Pfluger, 1829 1910, нем. физиолог) аномалия развития: моляр с наибольшей шириной у шейки, а наименьшей у жевательной поверхности … Медицинская энциклопедия
 • моляры — molaire f. Коренной зуб, моляр. Последний молочный зуб, как и у палеотерия; совсем не подражает последнему molaire, а состоит из двух croissant и сменяется точно таким же. В. Ковалевский А. Ковалевскому. // Ковалевские 132. Лекс. СИС 1949:… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
 • translate.academic.ru

  Сколько зубов у человека и как они называются

  Каждый зуб несет определенную функциональную нагрузку в зависимости от того, где именно находится, какую форму и какие размеры имеет. У взрослых выделяют следующие группы зубов:

  • Передние резцы: зубы, которые также называют центральными, или медиальными. Они выполняют функцию откусывания куска пищи. Резцы плоские с довольно острыми краями. Насчитывают восемь резцов, по четыре вверху и внизу, которые нередко носят название единиц или двоек.
  • Клыки: во всех классификациях зубов они стоят следом за резцами. Если отсчитывать от первого центрального резца, клык будет по счету третьим. Клыки имеют широкую коронковую часть, отличаются конусообразной формой и имеют заостренные края. Служат для откусывания плотной пищи. Интересно, что у клыков самые длинные корни. В общей сложности насчитывают четыре клыка, а называют их тройками.
  • Премоляры: следуют сразу за клыками. Для них свойственна призматическая форма. Всего насчитывается восемь премоляров, по счету они считаются четверками и пятерками. Главная функция этой группы зубов — пережевывание пищи.
  • Моляры: они нумеруются как 6-е, 7-е, 8-е, если вести счет от центрального резца. Общее число моляров — двенадцать, по шесть на каждой челюсти. У некоторых людей нет восьмых зубов от природы, что во многом определяется наследственностью. Моляры — крупные зубные единицы с широкой поверхностью и мощными жевательными буграми. Выполняют основную функцию перемалывания пищи.

  Задать вопрос

  больной зуб — с русского на латинский

 • зуб — сущ., м., употр. очень часто Морфология: (нет) чего? зуба, чему? зубу, (вижу) что? зуб, чем? зубом, о чём? о зубе; мн. что? зубы, (нет) чего? зубов, чему? зубам, (вижу) что? зубы, чем? зубами, о чём? о зубах 1. Зубы находятся у человека (и у… … Толковый словарь Дмитриева
 • ЗУБ — Браться зуб за зуб. Волг. Сильно ругаться, браниться, ссориться. Глухов 1988, 2. В зуб толкнуть не смыслит. Народн. То же, что ни в зуб ногой. ДП, 427. Голубой (синий) зуб. Жарг. мол. Шутл. Устройство для передачи данных по сотовой связи /em>… … Большой словарь русских поговорок
 • зуб — а; мн. зу/бы, о/в; и зу/бья, бьев; м. см. тж. зубик, зубок, зубец, зубатый, зубной, зубовный, зубовой … Словарь многих выражений
 • зуб — а; мн. зубы, ов; и зубья, бьев; м. 1. мн.: зубы, ов. Костный орган во рту для схватывания, кусания, измельчения и разжёвывания пищи. Зубы прорезались. Держать что л. в зубах. Лязгнуть зубами. Коренные зубы. Больной з. Хорошие, здоровые зубы.… … Энциклопедический словарь
 • Зуб за зуб зубной феи — Эпизод South Park Зуб за зуб зубной феи 2000 The Tooth Fairy Tats 2000 Картман, переодетый Зубной феей Сезон: Сезон 4 Эпизод: 402 (#49) Сценарист: Трей Паркер Мэтт Стоун Нэнси Пайментал Режиссёр … Википедия
 • Репяной зуб — Народн. 1. Молочный зуб. 2. Больной зуб. СРНГ 11, 353 … Большой словарь русских поговорок
 • ПУЛЬПИТ — (pulpitis), воспаление зубной пульпы, наичаще является последствием зубного кариеса и сопряженных с ним раздражений и инфекций, воздействующих на пульпу через кариозную полость. Как известно, при наличии кариеса дентинные канальцы заселены… … Большая медицинская энциклопедия
 • Апикальный периодонтит — Острый и хронический апикальный периодонтит Периодонтальный процесс под корнем … Википедия
 • Пульпит — Не следует путать с Бульбит Пульпит МКБ 10 K04.004.0 МКБ 9 522.0522.0 DiseasesDB … Википедия
 • Отряд хоботные — (Prodoscidea)* * Хоботные отряд копытных млекопитающих, включающий ныне всего 2 3 вида из двух родов. Хоботные близки к дама нам и сиренам и исторически происходят из Африки. Современные хоботные слоны самые крупные из ныне живущих… … Жизнь животных
 • Лошадиная фамилия — Название рассказа (1885) Антона Павловича Чехова (1860 1904), в котором отставному генерал майору Булдееву, страдающему от зубной боли, его приказчик Иван Евсеевич посоветовал обратиться к знахарю, который чудесным образом заговаривал зубную боль … Словарь крылатых слов и выражений
 • translate.academic.ru

  Рейтинг
  ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
  Понравилась статья? Поделиться с друзьями: